Menu

Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları

Avrupa patent başvuruları dört ya da beş unsurdan oluşur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Başvurudan sonra ilk başvurunun içeriğinin kapsamını aşacak değişiklikler yapılamaz.

Patent başvuru dilekçesi: EPO’nun 1001 nolu başvuru dilekçesi formu kullanılmalıdır. Bu forma EPO’dan ya da Ulusal ofislerden ulaşılabilir.

Tarifname: Tarifname, buluş konusunda uzman bir kişinin buluşu anlayıp uygulayabileceği kadar açık bir şekilde yazılmalıdır. Tarifname kısmı istemler için temel teşkil eder.

İstemler: Patent korunması istenen yeni teknik özelliklerin tanımlandığı kısımdır. Açık ve kısa yazılmalı ve tarifnamece desteklenmelidir.

Resimler: Başvuru, gerekiyorsa açıklayıcı teknik resimler de içerebilir. Resimler, görsel anlatım yoluyla buluşun daha iyi açıklanmasına yardımcı olmaktadır.

Özet: Özet, kısa teknik bilgiler içermeli buluşun patentlenebilirliği hakkında yorumlar içermemelidir.

Avrupa Patent Başvurusu, istanbul marka avukatı, patent bürosu

Başvuru Şekli ve İnceleme

Avrupa Patenti sisteminin ilk adımı, başvurunun gerekli bilgileri ve belgeleri başvuru tarihinde sağlayıp sağlamadığının kontrolünün yapılmasıdır.

Bir başvuruda aşağıdakilerin bulunması gerekmektedir.

Avrupa Patenti istendiğine dair bir ibare, en az bir EPC’ye üye ülkenin seçildiğinin belirtilmesi, başvuru sahibini tanımlayan bilgiler, tarifname, istemler.

Bu aşamadan sonra şekli inceleme aşamasına geçilir. Bu aşamada, başvuru dilekçesi ve içeriği, buluş sahibinin belirtilip belirtilmediği, rüçhan hakkı istenip istenmediği, vekilli bir başvuru olup olmadığı ve ücretlerin zamanında ödenip ödenmediği kontrol edilir.

Araştırma

Şekli incelemeye paralel olarak, ‘‘Avrupa Araştırma Raporu’’ da hazırlanmaya başlanır. Bunun için EPO’ya yapılan araştırma sonucunda erişilebilen, yenilik ve buluş basamağı kriterleri değerlendirilirken göz önünde bulundurulacak dökümanlar ortaya konulur. Araştırma raporu, buluşun patentlenebilirliği hakkında görüşler, ifadeler ve yorumlar içermez. Araştırma raporu düzenlendikten sonra, raporda geçen ilgili dökümanların birer kopyaları raporla birlikte başvuru sahibine gönderilir.

Başvurunun Yayını

Başvuru normalde, araştırma raporuyla birlikte, başvuru tarihinden ya da rüçhanı varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 içinde yayınlanır. Başvuru sahibine, başvurusuna detaylı inceleme ile devam edip etmeyeceği konusunda karar vermesi için 6 aylık bir süre tanınır.

Alternatif olarak, hali hazırda inceleme talep etmiş olan başvuru sahibinin, başvurunun devam edip etmeyeceği konusunda bildirimde bulunması gerektiği kendisine bildirilir.

Yayın tarihinden itibaren, üçüncü kişilerin kullanımına karşı, başvuruda belirtilmiş ülkelerde, ilgili ulusal ofise istemlerle başvuru yapıldıysa, Avrupa Patent başvurusu bu ülkelerde geçici korumaya sahip olur.

Detaylı İnceleme

EPO, inceleme talebi yapıldıktan sonra, araştırma raporunu temel alarak, başvurunun EPC’nin gerekliliklerini yerine getirip getirmediği ve başvurunun patentlenebilir olup olmadığını hakkında inceleme gerçekleştirir.

İnceleme bölümü üç inceleme uzmanından oluşur. Bu uzmanlardan biri patent verilmesi veya reddedilmesi aşamalarına kadar başvuruyu yürütür. Bu uzman, başvuruyu sahibiyle ya da varsa vekiliyle gerekli yazışma işlemlerini inceleme bölümü adına yürütür. Başvuru hakkında verilen son karar, inceleme bölümünde bulunan üç uzmanın kararıyla tarafsız bir biçimde alınır.

Avrupa Patentinin Verilmesi

Verilmiş olan bir Avrupa Patenti, üye ülkelerin ulusal fazlarına girmeye hazır bir patentler demetidir. Üye ülkelerin çoğunda, ihlal durumlarına karşı yürürlüktedir, bazı ülkelerde geçerli olabilmesi için ulusal yasalarına göre, patent dökümanının çevirisinin sunulması, ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumlar her üye ülkenin kendi yasal mevzuatına göre düzenlenmektedir.

İstanbul Marka Patenti Avukatı Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ