Menu

Coğrafi İşaret Makaleleri

Coğrafi İşaret Tescil Süreci Nasıldır?

TEMMUZ 2016 | KATEGORİ: COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum ve kuruluşlardan görüş alınır. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve Yerel Gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek trajlı günlük gazetelerin birinde yayımlanır. İtiraz süresi, Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Bu sürede yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvur reddedilirse, bu durum resmi gazetede ilan edilir.

Okuyun

Coğrafi İşaret Tescili İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

HAZİRAN 2016 | KATEGORİ: COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum ve kuruluşlardan görüş alınır. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve Yerel Gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek trajlı günlük gazetelerin birinde yayımlanır. İtiraz süresi, Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Bu sürede yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvur reddedilirse, bu durum resmi gazetede ilan edilir.

Okuyun

Coğrafi İşaretlerin Marka, Patentten Farkı Nedir?

MAYIS 2016 | KATEGORİ: COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından üstünlüğü tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden korumasıdır. Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye bağlanamaz.

Okuyun

Coğrafi İşaretlerin Denetimini Kim Yapar?

MART 2016 | KATEGORİ: COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Denetimi yapılacak komisyon, tescil ettirilen coğrafi işaretin sicil kayıtlarında belirtilir. Bu komisyon söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer işlemleriyle uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgüt, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, pazarlanması, tescili menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi, işaretleme, etiketleme, markalama şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek üzere yeterli personel, ekipman ve diğer imkanlara sahip olacak ve söz konusu ürünün üretim durumlarını sürekli kontrol edecektir.

Okuyun