Menu

Kütüphane

Coğrafi İşaret Tescil Süreci Nasıldır?

TEMMUZ 2016 | KATEGORİ: COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum ve kuruluşlardan görüş alınır. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve Yerel Gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek trajlı günlük gazetelerin birinde yayımlanır. İtiraz süresi, Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Bu sürede yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvur reddedilirse, bu durum resmi gazetede ilan edilir.

Okuyun